Du er her:     >     
GF grafik

Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed
tirsdag, den 1. oktober 2019, kl. 14.30 Hotel Nyborg Strand

 Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandsberetning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
  Ingen forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
  Valg af kommende formand
  Ikke aktuelt i ulige år.

  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Camilla Palmhøj Nielsen – genopstiller ikke
  Marit Nielsen-Man – genopstiller
  Charlotta Pisinger - genopstiller ikke
  Jens Peter Hegelund Jensen - genopstiller

  Suppleanter

 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor:
  Birgitte Gade Koefoed - genopstiller
  Revisorsuppleant:
  Henrik Sælan - genopstiller
 8.  Eventuelt
 

 

Medlemmer kan se referater fra tidligere generalforsamlinger her.

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter