Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2015

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed,

3. september 2015, kl. 17-18, 

Lægeforeningen Domus Medica, Kristianiagade 12, 2100 KØBENHAVN Ø


 

Dagsorden:

1. Valg ad dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg.

  a: Unicef,
  b: Fonden til udeling af Børnesundhedsprisen,

  c:  Fagligt forum for kommunalt ansatte læger

  d: Skolesundhed.dk.

4.  Aflæggelse af regnskab til godkendelse

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

6.  Valg til bestyrelse.

      Lone Blichfeld, Birgitte Brinck og Tove Billeskov er på valg.

      Valg af suppleant.

7. Valg af revisorer

8. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.

9. Eventuelt.


 

Lone Preisler Blichfeld

Formand for DSfB. 

Mail lpb@aarhus.dk


Referat fra generalforsamlingen 2015                                                                    Formandsberetning 2015


 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter