Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2013

Beretningen som PDF fil

 

Referat af generalforsamling (se indkaldelse) d. 1. okt. 2013 i Dansk Selskab for Børnesundhed afholdt på Nyborg Strand.

 1.  Valg af dirigent.
  Søren Jørgensen, som kunne konstatere, at GF var rettidigt indkaldt.
  Valg af referent.
  Henrik Greiffenberg
 2. Formandens beretning.
  Beretningen vil blive lagt på selskabets hjemmeside som bilag til dette referat.
 3. Beretning fra udvalg:
  •Unicef. Vores repræsentant, Arne, ønsker at udtræde.
  •Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Motivering for uddeling af dette års pris blev udtrykt. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Regnskabet bliver lagt som bilag til dette referat.
  •Kommunallægenet. Vil forsøge sig med vidensdeling på KL´s og Lægeforeningens hjemmesider. Endvidere bruge formuen på oplægsholdere/undervisere i kommunikation og netværksdannelse.
  •Skolesundhed.dk. Data er blevet brugt til ph.d.-projekt. Endvidere statusartikel i UFL. Hele konceptet er under udvidelse og kommer til at omfatte styregruppe, fag- og forskningsgruppe, teknisk gruppe m.fl.
 4. Regnskab:
  Bliver lagt som bilag til referatet. Godkendt med det forbehold, at det årlige bidrag fra DSFF ikke er modtaget i DSfB. Kasserer vil undersøge dette forhold.
 5. Budget:
  Budgettet indeholder ikke de forventede indtægter, som skulle være ca. 16.000,-. Det drejer sig om bidrag fra DSFF og medlemskontingenter. Godkendt med de nævnte ændringer og forbehold. Uændret kontingent, 200,-/år/medlem.
 6. Bestyrelse:
  Birgitte Brinck, Tove Billeskov og Lone Blichfeld på valg – alle genvalgt.
  Øvrige ordinære bestyrelsesmedlemmer er Eva Herner og Tine Keiser-Nielsen.
  Suppl. er Karen M. Nyholm. Revisorer: Annette Storr-Paulsen og Margit B. Mortensen.
 7. Udvalgsmedlemmer:
  Unicef, Tine Keiser-Nielsen.
  Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen: Britta Weyer.
 8. Evt.:
  Margit Mortensen og Eva Herner havde indlæg vedr. arbejdsfunktioner. Der blev også drøftet om muligheden for at blive æresmedlemmer af selskabet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Lone Blichfeld som formand, Tove Billeskov som kasserer. Menige medlemmer, Eva Herner, Birgitte Brinck, Tine Kaiser-Nielsen og suppleant Karen Margrethe Nyholm.
 

Bestyrelsesmøder planlagt til den 29.11.13, 14.3.14. 23.5.14 og 5.9.14.

 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter