Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, fredag d. 17. juni 2011, Hindsgavl Slot

1.Valg af dirigent.
Arne Poulstrup blev valgt som dirigent,Tyra Grove Krause blev valgt som referent.
 

2.Formandens beretning.
Formandens mundtlige beretning godkendes.
 

3.Beretning fra udvalg.
Uddannelsesudvalget:

Formand Ann Lyngberg fremlagde udvalgets beretning.

Uddannelsesudvalget har i denne periode bestået af Ann Lyngberg, Ulrik Steen, Anders Carlsen, Tine Boesen Larsen, Anita Sørensen og Louise Rabøl, Dorthe Goldschmidt og Kenneth Kibsgård.

Udvalget har været igennem en omfattende proces med at revidere målbeskrivelsen for det samfundsmedicinske speciale, dvs. at alle mål og kompetencer er blevet revurderet. Arbejdet er næsten færdigt, og det nye udkast til målbeskrivelsen skal herefter i høring hos bestyrelsen, hvorefter den skal godkendes i Sundhedsstyrelsen.

 

Kursusudvalget:

Kursusudvalget består af Kenneth Kibsgård, Anita Sørensen og Anders Carlsen. Kursusrækken afvikles fremover over en toårig periode frem for en treårig periode. Det er et stort arbejde at planlægge kursusforløbet og udvalget arbejder herudover med meritvurderinger for dem, der er sidst i deres hoveduddannelsesforløb. Medlemmerne takkes for det store arbejde.

Gruppen af yngre samfundsmedicinere (GYS):

Gruppen der består af kommende samfundsmedicinere i hoveduddannelsesforløb, der er afholdt et møde i november i forbindelse med et A-kursus. De har arbejdet med input til målbeskrivelsesarbejdet, og udviser stor interesse for at blive hørt i andre sammenhænge indenfor selskabets opgaver.

 

Hindsgavludvalget:

Kirsten Horsten, Andreas Bjerrum og Bente Engstrøm har arrangeret årets Hindsgavlsmøde, de takkes for det store arbejde. Kirsten fortæller at planlægningen af mødet har været en spændende proces, alle udvalgets medlemmer ønsker at fratræde, men de vil gerne udveksle erfaringer med det nye udvalg. Til Hindsgavl udvalget vælges Jeppe Nørgaard Rasmussen, Ane Vind og Karen Marie Glavind.
Næste års Hindsgavlmøde bliver d. 14.-15. juni 2012.

 

4.Aflæggelse af regnskab til godkendelse.
Regnskabet fremlægges og godkendes.
 

5.Fastlæggelse af kontingent.
Der betales ikke kontingent direkte til DASAMS men alene til moderselskabet DSSF. Dette kontingent fastholdes.

6.Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag.
 

7.Valg af medlemmer til det lægelige videreuddannelsesudvalg.
Ann Lyngberg, Tine Boesen Larsen, og Dorthe Goldschmidt ønsker at træde ud af uddannelsesudvalget. De takkes for deres store arbejde i de forløbne år.
I stedet vælges Karin Meyer, Dorte Balle Rubak, Jeppe Nørgaard og Vivian Langagergaard ind i uddannelsesudvalget.
 

8.Valg af bestyrelse.
Berit Andersen, Kirsten Horsten og Andreas Breum er på valg, alle genopstiller og genvælges. Heidi Vosgerau vælges ind som ny suppleant. Thea Kølsen Fischer genvælges som suppleant.
 

9.Eventuelt.
Ingen forslag.

Formand og dirigent takker for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen afsluttes.

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter