Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg


Referat af generalforsamling 2010

Fredag d. 18. juni 2010 kl. 11.00 på Hindsgavl Slot

Referat:

1. Valg af dirigent og referent

Jens Tølbøl Mortensen blev valgt til dirigent og Berit Andersen blev valgt til referent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beregning

Ulrik Steen fremlagde beretningen, som blev godkendt uden bemærkninger

3. Beretning fra udvalg

Uddannelsesudvalget v/Ann Lyngberg. Beretningen godkendt uden bemærkninger.

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet blev uddelt og fremlagt. Godkendt uden bemærkninger.

5. Fastsættelse af kontingent

Det årlige tilskud fra DSFF på 100 kr. pr. medlem fint dækker de løbende udgifter i DASAMS. Det blev derfor besluttet fortsat at undlade indkrævning af separat kontingent for medlemskab af DASAMS.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg til det lægelige uddannelsesudvalg

Seks medlemmer af uddannelsesudvalget genopstillede, og derudover var der yderligere to medlemmer der ønskede at træde ind.

Herefter ser Uddannelsesudvalget således ud: Ann Lyngberg ( formand), Kenneth Kibsgård (hovedkursusleder), Anita Sørensen, Dorthe Goldschmidt, Ulrik Steen, Tine Boesen Larsen, Anders Carlsen (ny) og Louise Rabøl (ny)

Andre udvalg, der blev etableret i forbindelse med Hindsgavl 2010:

YL under uddannelse udvalg: Ane Vind er valgt til formand, første møde er planlagt

Hindsgavl-planlægning: Kirsten Horsten og Bente Engstrøm. Arrangerer i tæt samarbejde med bestyrelsen næste års Hindsgavlmøde.

Forskningsudvalget: Har besluttet at arbejde for at næste års Hindsgavl-møde indeholder præsentation af nogle af medlemmernes forskning – i form af poster-session eller videnskabelige foredrag.

8. Valg til bestyrelse

På valg: Ulrik Steen, Berit Andersen, Tine Boesen Larsen (genopstiller ikke), Dorte Qvesel (genopstiller ikke).

Ikke på valg: Dorte Lange Høst

Den nye bestyrelse kom til at se således ud: Ulrik Steen, Berit Andersen, Dorte Lange Høst, Jens Tølbøll Mortensen, Kirsten Horsten og Tyra Grove Krause. Suppleanter: Andreas Breum og Thea Kølsen Fischer

Suppleanterne er med til alle møder i bestyrelsen.

9. Evt.

Der var bifald til Ulrik Steen og Dorte Lange Høst for et veltilrettelagt og velgennemført Hindsgavlmøde 2010.

/ba

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter