Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat fra generalforsamling i Lægefaglig fraktion for børn og unge-området – LFBU – d. 15.08.07.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent : Jens Holm-Pedersen.
Referent : Benthe Nygaard
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Formandens beretning.
Annette Storr-Paulsen indledte med mindeord om Vibeke Hvorslev.
Den udsendte beretning blev vedtaget uden ændringer.
Undervejs blev bl.a. diskuteret de forskellige monitoreringstiltag der foregår i kommunallægelig regi.
Birgitte Barfod orienterede om stand på lægeforeningens jubilæumsdag d. 1.9.07.
3. Beretning fra udvalg i det tidligere DSfB:
Sex og Samfund: ingen beretning da repræsentanterne ikke længere er kommunallæger.
Unicef : Arne Lindahl havde sendt beretning som Annette læste op. Derudover sang generalforsamlingen en af Arne nyskrevet fin sang.
Forskningsfonden: Vibeke Nohns ridsede historien bag fonden op. Fonden hedder nu Fonden til uddeling af børnesundhedsprisen og ligger økonomisk på ca. 10.000kr. Formålsparagrafferne revideret i henhold hertil.
4. Aflæggelse af regnskab.
Regnskab fra 1.6.2006 til 1.7.2007 blev udleveret, gennemgået og vedtaget.
Alle tidligere medlemmer af DSfB overgår til DSFF og kontingentet er betalt for det første år af midler fra den tidligere forening.
5.Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Punktet blev behandlet efter drøftelse af punkt 6.
Budget og kontingent vedtaget.
6.Vedtægter for Lægelig Fraktion for Børn og ungeområdet.
Vedtægtsforslag udleveret og kommenteret af medlemmerne.
Bl.a. blev følgende kommenteret:
§1 stk.2 : Bestyrelsen opfordres til at diskutere tilknytningen til Dansk Medicinsk selskab når vedtægter fra DSFF foreligger.
§2 stk 1: En del medlemmer fandt første sætning uklar og forskellige formuleringer blev diskuteret. Sluttelig enedes om den skrevne sætning men tilføjelse under §6 ang.opkrævning af kontingent (se senere ).
§4 stk 1: Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev diskuteret. Argumentet for tallet 6 var at det var det mest arbejdsduelige.
§6 stk.1.. Det besluttedes at der skulle tilføjes afsnittet følgende: Medlemskontingent til Fraktionen opkræves sammen med kontingent til DSFF.
Vedtægtsforslagene blev vedtaget med det under §6 tilføjede.
7. Valg af bestyrelse blandt de ordinære medlemmer.
Jens Holm-Pedersen stillede op og blev valgt.
Annette Storr-Paulsen Tove Billeskov, Birgitte Barfod, Søren Jørgensen og Niels Henrik Nielsen genvalgtes
Følgende blev valgt for 1 år mere:
Tove Billeskov
Birgitte Barfod
Søren Jørgensen
Følgende blev valgt for 2 år mere:
Annette Storr-Paulsen
Jens Holm-Pedersen
Niels Henrik Nielsen
Suppleanter:
Jon Arnfred og Lone Blichfeldt
8. Valg af revisorer.
Mette Agerskov og Lise Hoegh ( suppl.)
9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for LFBU i andre foreninger.
Børnesundhedsprisfonden: Vibeke Nohns
Unicef : Arne Lindahl
Sex og Samfund : Margit Mortensen
10. Eventuelt.
Bestyrelsen arbejder videre ang. Uddannelsesudvalg i samarbejde med FAKL
Flere medlemmer får ikke mails fra DSFF. De opfordres til at kontakte webmaster@dsff.net. De personer der ikke får bestyrelsens mail bedes kontakte nihe@dadlnet.dk
Mvh Benthe Nygaard.
Efterfølgende har bestyrelsen d.16/8 holdt et møde og har konstitueret sig således at Annette Storr-Paulsen fortsætter som formand, Tove Billeskov forsætter som kasserer, som menige medlemmer fortsætter Søren Jørgensen og Niels H Nielsen, samt nyvalgte Jens Holm-Pedersen.
Næste møde i bestyrelsen vil være d.30/9 i Næstved hos Birgitte, hvor der bl.a. skal diskuteres snitflade i forhold til FAKL.
Den endelige afgørelse samt praktiske foranstaltninger ( person, økonomi, plakat, tale) vedr. Børnesundhedsprisen skal ligge klar.
Deltagelse i diverse udvalg i DSFF- f.eks uddannelsen.
Hjemmesiden, hvordan og i hvilket regi skal denne fortsætte

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter