Du er her:     >     
DASAMS

Forskningstræning

Forskningstræningen i Samfundsmedicin består af deltagelse i et grundmodul (3 dage) og to specialespecifikke overbygningsmoduler á hver 3 dage. Grundmodulet (forskningstræningsmodul I) er fælles for de fleste specialer (herunder samfundsmedicin) og udbydes af de enkelte videreuddannelsesregioner.

De to specialespecifikke forskningstræningsmoduler II (3 dage) og III (3 dage) afholdes nationalt i et samarbejde mellem Dansk Samfundsmedicinsk Selskab (DASAMS) og Dansk Selskab for Arbejdsmedicin (DASAM).

Udover deltagelse i de tre forskningstræningsmoduler skal den enkelte uddannelseslæge udarbejde et selvstændigt forskningstræningsprojekt bestående af et skriftligt produkt (10 dage) og en mundtlig fremlæggelse i et relevant fagligt forum (1 dag).Foreløbigt program for Forskningstræningsmodul II og III
Samfunds- og Arbejdsmedicinske Specialer 2020

Modul II og III er specialespecifikke forskningstræningsmoduler, der afholdes af DASAM og DASAMS i fællesskab. I modul II er formålet de første to dage at give en introduktion til forskellige epidemiologiske forskningsmetoder med udgangspunkt i en klinisk problemstilling, eksempelvis sygefravær. Sidste dag indeholder en gennemgang af registre, der kan anvendes til forskning, metaanalyser samt en introduktion til forskningsetik. På modul III introduceres til kvalitative metoder samt brug af spørgeskema. Herudover vil der være fokus på sundhedstjenesteforskning og kvalitetsforbedringsprojekter.


Modul I skal som udgangspunkt være gennemført før modul II og modul III.


Kursusleder fra DASAM er overlæge Lars Skadhauge, Arbejdsmedicinsk Afd., Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark (arbejdsmedicin) og fra DASAMS Professor Kirsten Fonager, Socialmedicinsk Enhed, Aalborg universitetshospital (samfundsmedicin


Tilmelding til begge kurser til: Kirsten Fonager: k.fonager@rn.dk  


Tilmeldingsfrist til begge moduler den 10. december 2019.


Modul 2 afholdes mandag den 20. januar – onsdag den 22. januar 2020 (i Aarhus)


Modul 3 afholdes mandag den 24. februar – onsdag den 30. februar 2020 (i Aalborg)Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter